Gå til Videreuddannelse

Diplom i Beskæftigelse

  • Type: Diplomuddannelser

Uddannelsen er både et generelt og et målrettet uddannelsestilbud til dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på Jobcentre, A-kasser, anden aktør m.v.
 

Uddannelsens hovedformål

Uddannelsens hovedformål er, at deltagerne får indsigt i:

  • Arbejdsmarkedet og dets udvikling og organisering
  • Beskæftigelses- og erhvervspolitik, herunder udvikling og hovedstrategier
  • Lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen
  • Virksomhedernes organisation og viden om virksomhedskontakt og vejledning
  • Teorier og metoder, der understøtter den lediges vej til arbejde 
     

Adgangskrav

Der kræves mindst en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.
 

Dine muligheder

Uddannelsen udbydes både som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads eller som semesterforløb, hvor deltagerne tilmelder sig individuelt. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, hvor vi kombinerer et modul fra denne Diplomuddannelse med et tilsvarende modul fra Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Det vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene.  

 

Vi aflyser aldrig 

Hvis der er tilmeldt 10 studerende til et modul, oprettes det som fremmødemodul med undervisning i Kolding eller Esbjerg.

Hvis der er tilmeldt mellem 3 og 9 studerende gennemføres modulet som et blended learning-forløb, hvor der indlægges et antal undervisningsdage med fremmøde. Den resterende undervisning foregår som netundervisning.

Hvis der kun er tilmeldt 1-2 studerende bliver forløbet gennemført som netundervisning – dog med en opstartsdag, hvor man bliver introduceret til forløbet.