Gå til Videreuddannelse

Sundhedsområdet

  • Type: Kurser - Efteruddannelse

University College Syddanmark tilbyder sundhedsfagligt personale på både sygehuse, i kommuner, i praksissektor og i den private sektor mulighed for at opgradere deres uddannelse ved deltagelse i kurser af kortere eller længere varighed. Der er både tale om fagspecifikke kurser indenfor de forskellige sundhedsfaglige områder og om mere tværgående temaer som kommunikation.  

SPECIELT TILRETTELAGTE FORLØB

Mange ønsker specielt tilrettelagte udviklingsforløb, eller kursusforløb kombineret med moduler fra relevante diplomuddannelser.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Merete Værge.