Gå til Videreuddannelse

Akademiuddannelse i Beskæftigelse

Bliv specialist indenfor beskæftigelsesområdet

 • Type: Akademiuddannelser

Uddannelsen er målrettet dig som gerne vil uddanne dig og specialisere dig inden for beskæftigelsesområdet, samt opkvalificere dig til at varetage beskæftigelses- og udviklingsopgaver i Jobcentre, A-kasser, faglige organisationer eller hos anden aktør.

Hvad opnår du?

Med en akademiuddannelse i beskæftigelse kvalificerer du dig til at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet og varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Mere information...

Du kan læse mere i:

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til et årsværk og består af:

 • 2 obligatoriske moduler
 • 3 valgmoduler
 • et afgangsprojekt
  - som alle er på 10 ECTS point.

Obligatoriske moduler:

 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen
 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Valgfrie moduler:

 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen
 • Unge og voksnes valg og valgprocesser
 • Mentor indenfor beskæftigelsesområdet
 • Virksomhedskontakten i beskæftigelsesindsatsen VVU i beskæftigelse
 • Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefraværsindsatsen
 • Ungeindsatsen
 • Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen

Du skal vælge 3 moduler blandt ovenstående.

Adgangskrav

Du kan optages på uddannelsen, hvis du har:

 • en erhvervsuddannelse
 • en grundlæggende erhvervsuddannelse (GVU), eller
 • en gymnasial uddannelse
 • samt minimum 2 års erhvervserfaring

Uddannelsen er normeret til et årsværk og består af 2 obligatoriske moduler, 2 valgmoduler, et specialemodul og et afgangsprojekt som alle er på 10 ECTSpoint.

Vi aflyser aldrig 

Hvis der er tilmeldt 10 studerende til et modul, oprettes det som fremmødemodul med undervisning i Kolding eller Esbjerg.

Hvis der er tilmeldt mellem 3 og 9 studerende gennemføres modulet som et blended learning-forløb, hvor der indlægges et antal undervisningsdage med fremmøde. Den resterende undervisning foregår som netundervisning.

Hvis der kun er tilmeldt 1-2 studerende bliver forløbet gennemført som netundervisning – dog med en opstartsdag, hvor man bliver introduceret til forløbet.