Gå til Videreuddannelse

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

  • Type: Diplomuddannelser

Vil du gerne blive en professionel vejleder?

Vil du gerne have en kompetencegivende uddannelse, der gør dig i stand til at vejlede børn, unge og voksne?

Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning  giver dig blandt andet færdigheder i:

  • At anvende vejledningsmetoder og redskaber
  • At tilrettelægge og gennemføre vejledningsaktiviteter
  • At indgå i tværfagligt samarbejde med andre omkring vejledningsforløb
  • At vurdere vejledningsindsatser og vælge relevante løsningsmodeller
  • At håndtere manglende motivation hos de vejledte
  • At diskutere vejledningspolitiske målsætninger

Uddannelsens opbygning

10 ECTS
Vejledning og vejleder
Obligatorisk modul

10 ECTS
Vejledning og individ
Obligatorisk modul

10 ECTS
Vejledning og samfund
Obligatorisk modul     

15 ECTS
Valgmoduler, 2 eller 3 moduler. Du kan også vælge moduler fra andre diplomuddannelser

15 ECTS
Afgangsprojekt

       


DUEK DIGITAL

Har du behov for at tage din vejlederuddannelse hjemmefra? Og har du brug for selv at kunne tilrettelægge dit studiearbejde?
Så er den digitale vejlederuddannelse måske noget for dig? Læs mere i folderen Digital DUEK.

Se vores aktuelle tilbud under fagområderne DUEK DIGITAL