Gå til Videreuddannelse

Dagtilbudsområdet

  • Type: Kurser - Efteruddannelse

Pædagoger er en vigtige målgruppe for University College Syddanmark. Derfor udbydes en række kurser specifikt for pædagoger og for de meget forskelligartede funktionsområder, hvor de er beskæftiget. UC Syddanmark udbyder herudover aktiviteter rettet mod den sociale sektor.

Specielt tilrettelagte forløb

Mange institutioner ønsker specielt tilrettelagte udviklingsforløb, eller kursusforløb kombineret med moduler fra relevante diplomuddannelser.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Kirsten Skaastrup, kska@ucsyd.dk, tlf. 7266 5272