Gå til Videreuddannelse

Håndværk og design/Sløjd

  • Type: Fagområde
  •  
  •  

UC Syd har en særlig, regional forpligtelse til at udbyde ”Almen uddannelse i sløjd” og enkeltfag herunder – bl.a. Sikkerhed ved maskiner, som er obligatorisk for alle undervisere, der benytter sløjdafdelingens maskiner i forbindelse med undervisningen. Vores udbudsansvar dækker hele Jylland, Fyn og øerne, og vi gør derfor opmærksom på, at der mod betaling kan arrangeres overnatning i tilknytning til kursusstedet.

  • Kompetencegivende efteruddannelse for lærere, pædagoger og andre.
  • Adgangsgivende til PD i Materiel kultur.

Formål

Almen uddannelse i sløjd har til mål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd som fag og i sløjd som arbejdsform i andre fag i skolen samt som aktivitet i SFO’er, i institutioner med videre.

Indhold

Som studerende skal du:

  • Tilegne dig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer.
  • Blive i stand til at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge.
  • Tilegne dig indsigt i fagets didaktik.
  • Blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dig i stand til at udvikle dig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår.
  • Opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund.

I uddannelsen indgår et obligatorisk kursus, Sikkerhed ved maskiner, hvor der gives et grundlæggende kendskab til de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav og tykkelseshøvl/afretter.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en gymnasial ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kombineret med to fag på C-niveau samt mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Undervisningens placering og omfang

Du kan tage uddannelsen samtidig med, at du er i arbejde. Vi mødes i Esbjerg én gang om ugen gennem to år samt i fire heltidsstudieuger. Hertil kommer eksamen. Det bliver til 500 undervisningstimer inklusive eksamen. Der undervises typisk seks timer pr. undervisningsgang.

Samlet svarer uddannelsen til 1 studieårsværk, der er lig med en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen svarer til 60 ECTS point

Moduler

 Esbjerg
04.12.2017
 Esbjerg
22.01.2018
 Esbjerg
19.02.2018