Gå til Videreuddannelse

Håndværk og design/Sløjd

  • Type: Fagområde
  •  
  •  

UC Syd har en særlig, regional forpligtelse til at udbyde ”Almen uddannelse i sløjd” og enkeltfag herunder – bl.a. Sikkerhed ved maskiner, som er obligatorisk for alle undervisere, der benytter sløjdafdelingens maskiner i forbindelse med undervisningen. Vores udbudsansvar dækker hele Jylland, Fyn og øerne, og vi gør derfor opmærksom på, at der mod betaling kan arrangeres overnatning i tilknytning til kursusstedet.

  • Kompetencegivende efteruddannelse for lærere, pædagoger og andre.
  • Adgangsgivende til PD i Materiel kultur.

Formål

Almen uddannelse i sløjd har til mål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd som fag og i sløjd som arbejdsform i andre fag i skolen samt som aktivitet i SFO’er, i institutioner med videre.

Indhold

Som studerende skal du:

  • Tilegne dig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer.
  • Blive i stand til at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge.
  • Tilegne dig indsigt i fagets didaktik.
  • Blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dig i stand til at udvikle dig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår.
  • Opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund.

I uddannelsen indgår et obligatorisk kursus, Sikkerhed ved maskiner, hvor der gives et grundlæggende kendskab til de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav og tykkelseshøvl/afretter.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en gymnasial ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer kombineret med to fag på C-niveau samt mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Undervisningens placering og omfang

Du kan tage uddannelsen samtidig med, at du er i arbejde. Vi mødes i Esbjerg én gang om ugen gennem to år samt i fire heltidsstudieuger. Hertil kommer eksamen. Det bliver til 500 undervisningstimer inklusive eksamen. Der undervises typisk seks timer pr. undervisningsgang.

Samlet svarer uddannelsen til 1 studieårsværk, der er lig med en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsen svarer til 60 ECTS point

Moduler

 Esbjerg
07.08.2017
 Esbjerg
12.03.2018
 Esbjerg
16.04.2018
 Esbjerg
09.04.2018
 Esbjerg
05.03.2018
 Esbjerg
08.01.2018
 Esbjerg
04.12.2017
 Esbjerg
11.09.2017
 Esbjerg
22.01.2018
 Esbjerg
02.10.2017
 Esbjerg
19.02.2018
 Esbjerg
19.02.2018