Gå til Videreuddannelse

Specialpædagogik PD

 • Type: Fagområde
 •  
 •  

Mål for læringsudbytte

Den studerende skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som praksis i et specialiseret fagligt miljø. Den studerende skal besidde en integreret teoretisk og professionsrettet viden om og indsigt i det specialpædagogiske område, som bygger på såvel national som international forskning. Den studerende besidder kvalifikationer til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats. Den forebyggende indsats og det inkluderende og kontekstuelle perspektiv vægtes højt. Den studerende skal kunne skelne mellem forskellige paradigmatiske tilgange til arbejdet med mennesket med særlige behov i såvel et individuelt, som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden

 • Har viden om specialpædagogik
 • Har viden om menneskets livslange udvikling, herunder normalitet og afvigelse
 • Kan reflektere over anvendelsen af specialpædagogikken i relation til trivsel og læring
 • Har indsigt i klassifikation af funktionelle vanskeligheder
 • Har viden om sammenhængen mellem almenpædagogiske og specialpædagogiske arbejdsformer
 • Har indsigt i begrundelser for inkluderende og ekskluderende processer
 • Kan reflektere over egen og andres praksis

Færdigheder

 • Har færdigheder i at anvende specialpædagogisk viden i læringsmiljøer og udviklingssammenhænge, der omfatter såvel inkluderende som ekskluderende processer
 • Mestrer relevante grundlæggende metoder i specialpædagogikken som grundlag for at styrke udviklings- og læreprocesser
 • Kan identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation, herunder såvel udviklingsmuligheder som særlige behov

Kompetencer

 • Kan håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse og interventionsstadie
 • Kan håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område
 • Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde om koordinering af forskellige former for specialpædagogiske indsatser
 • Kan samarbejde om opgaver relateret til fornyelse og udvikling på det almenpædagogiske og specialpædagogiske område
 • Kan planlægge, analysere og evaluere specialpædagogik på baggrund af en vurdering af muligheder for at fremme læring og udvikling.

Moduler

 • Modul 1: Specialpædagogik i samtiden
 • Modul 2: Læring, kontakt og trivsel
 • Modul 3: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Modul 4: Erhvervet hjerneskade
 • Modul 5: Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Modul 6: Motoriske vanskeligheder og multihandicap
 • Modul 7: Sansemæssige vanskeligheder
 • Modul 8: Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser
 • Modul 9: Synsnedsættelse eller blindhed – udredning
 • Modul 10: Synsnedsættelse eller blindhed – læring, rehabilitering og udvikling
 • Modul 11: ADL – Aktiviteter i Daglig Levevis. At kunne klare sig i hverdagslivet med synsnedsættelse eller blindhed
 • Modul 12: O&M – Orientering og Mobility. At kunne færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed 
3
3

Moduler

 
01.09.2017
Kolding
01.02.2018
Kolding
31.08.2017
 
01.09.2017