Gå til Videreuddannelse

Specialpædagogik PD

 • Type: Fagområde
 •  
 •  

Formål 

Formålet er at den studerende opnår kompetencer til selvstændigt at varetage almene og specialpædagogiske funktioner som undersøgelse, planlægning, organisering, udvikling af opgaver inden for almen og specialpædagogisk virksomhed, herunder konsultative tilgange, samskabelse, rådgivning, vejledning og formidling. I tæt samspil med praksis skal den studerende udbygge sine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over almen og/eller specialpædagogisk virksomhed og kunne arbejde med udvikling af egen og andres praksis.

 

Mål for læringsudbytte

 

Kompetencemål 

 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats, der fremmer deltagelse og udvikling.
 • håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for det almenpædagogiske såvel som det specialiserede praksisfelt
 • skelne mellem forskellige paradigmatiske tilgange til arbejdet med mennesket med særlige behov i såvel et individuelt, som et kontekstuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse.
 • samarbejde om opgaver relateret til vedligeholdelse og udvikling på det almenpædagogiske og specialpædagogiske område i en etisk dimension
 • undersøge, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere (specialpædagogiske didaktiske overvejelser) specialpædagogiske aktiviteter for at fremme læring og udvikling

 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • have teoretisk og professionsrettet viden om specialpædagogiske område, som bygger på såvel national som international forskning.
 • have indsigt i klassifikation af funktionelle vanskeligheder
 • have viden om sammenhængen mellem almenpædagogiske og specialpædagogiske arbejdsformer
 • have indsigt i begrundelser for inkluderende og ekskluderende processer

Færdigheder

 • kunne håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område.
 • kunne identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation, herunder kontekstuelle udviklingsmuligheder og individuelle forudsætninger
 • mestre relevante grundlæggende metoder i specialpædagogikken som grundlag for at styrke udviklings- og læreprocesser
 • kunne vurdere grundlaget for inddragelse af eksterne parter og netværket med henblik på at styrke den specialpædagogiske indsats og borgerinddragelse 

 

 

 

Moduler

Modul 1: Specialpædagogik i samtiden

Modul 2: Læring, kontakt og trivsel

Modul 3: Social-kognitive udviklingsforstyrrelser  

Modul 4: Erhvervet hjerneskade

Modul 5: Intellektuelle funktionsnedsættelser

Modul 6: Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser

Modul 7: Sansemæssige funktionsnedsættelser

Modul 8: Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Modul 9: Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommuni-kationsbehov

 

3
3
3
4

Moduler

 Kolding
04.09.2018
Kolding
01.02.2018
Kolding
06.09.2018
Kolding
01.02.2018
Kolding
29.08.2018
Esbjerg
30.08.2018