Gå til Videreuddannelse

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæfti

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.04.2017
 • Kursusnummer: EH15-17710
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 31.05.2017
 • ECTS-point: 10

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig viden om teori og metode indenfor kommunikation, motivation og vejledning med henblik på at understøtte beskæftigelsespotentialet hos den ledige.

Læringsmål
Den studerende skal:
Viden

 • kunne analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i forbindelse med at udvikle og understøtte den lediges beskæftigelsespotentiale
 • have viden om motivationsteori og ledighedsteori
 • have viden om relevant vejlednings- og kommunikationsteori
 • have kendskab til og kunne reflektere over roller i beskæftigelsesindsatsen, herunder myndighedsrollen.

Færdigheder

 • kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige
 • kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale
 • kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige

Kompetencer

 • kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige
 • kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale
 • kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige

Indhold

 • Teori om motivation
 • Vejledningsteori og – metode
 • Kompetencebegreber og kompetenceafklaring
 • Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren
 • Digitale værktøjer, herunder selvbetjeningsværktøjer
 • Forskning og evidens