Gå til Videreuddannelse

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.04.2017
 • Kursusnummer: EH15-17706
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 31.05.2017
 • ECTS-point: 10

Formål
Modulets formål er, at den studerende erhverver sig indsigt i arbejdsmarkedet og virksomhedssamarbejdet i beskæftigelsesindsatsen samt opnår teoretiske og metodiske kompetencer til at udvikle, planlægge, monitorere og evaluere virksomhedskontakt. Desuden opnår den studerende kompetence i at varetage rollen som samarbejdspartner for større virksomheder og projektleder på virksomhedsrettede projekter i beskæftigelsesindsatsen.

Læringsmål

Den studerende skal:
Viden

 • har viden om og kan reflektere over virksomhedsindsatsens organisering
 • har forståelse for teorier om arbejdsmarkedets kompleksitet og kan reflektere over, hvordan virksomhedsrettede redskaber anvendes under hensyn til lovgivning, organisering, lokalt og globalt arbejdsmarked samt brancheforskelle
 • kender og forstår udviklingen i beskæftigelseslovgivningens rammer i forhold til at servicere virksomhederne
 • kender metoder til forhandling, salg, projektledelse og markedsføring over for virksomheder


Færdigheder

 • kan planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere virksomhedsrettede aktiviteter
 • kan vurdere, beskrive og analysere kampagnestrategier i forhold til forskellige typer virksomheder og under hensyn til de organisatoriske rammer
 • kan forhandle og følge op på samarbejdsaftaler med virksomheder og andre samarbejdspartnere

Kompetencer

 • kan indgå i et serviceorienteret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekrutteringsprojekter, herunder international rekruttering, og fastholdelse af medarbejdere
 • kan indgå i udviklingsarbejde vedrørende virksomhedssamarbejde og organisering af virksomhedskontakten
 • kan agere projektleder og koordinator på tværs af den interne organisation i forhold til jobformidling og virksomhedskontakt

Indhold

 • Grundlæggende dynamikker på arbejdsmarkedet samt kendskab til globale og lokale brancheforhold
 • Organisering af virksomhedsindsatsen og samarbejde på tværs af kommuner Diplomuddannelse i beskæftigelse 16 Virksomhedskonsulentens professionelle rolle og arbejdsopgaver i organisationen
 • Samarbejdsaftaler, myndighedsrolle og rekrutteringsprojekter
 • Udviklingen i beskæftigelseslovgivningens rammer i forhold til at servicere virksomhederne
 • Den proaktive virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt
 • Redskaber til afdækning af kvalifikationsbehov hos virksomhederne
 • Projektledelse og sikring af fremdriften i virksomhedssamarbejdet
 • Metoder til overvågning af arbejdsmarkedet
 • Muligheder i mødet mellem virksomhed og ledige eller sygemeldte
 • Markedsføring, salgsledelse og kommunikation
 • Relationsopbygning og forhandling.