Gå til Videreuddannelse

Beskæftigelse og samfund

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.09.2016
 • Kursusnummer: EH15-16730
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 31.10.2016
 • ECTS-point: 5

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i arbejdsmarkedsområdet, arbejdsmarkedets og beskæftigelsespolitikkens udvikling samt beskæftigelses- og erhvervspolitiske hovedstrategier.


Læringsmål

Den studerende skal:

Viden

 • have viden om teori og metode af relevans for beskæftigelsesområdet, med fokus på den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling
 • have viden om problemstillinger og handlemuligheder indenfor beskæftigelsesområdet med henblik på at videreudvikle praksis

Færdigheder

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og begrunde og træffe relevante beslutninger i forbindelse med myndighedsudøvelse
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller indenfor beskæftigelsesområdet til borgere, fagfæller og samarbejdspartnere

Kompetencer

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i forvaltning af beskæftigelsesindsats
 • selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige drøftelser om etiske spørgsmål i relation til beskæftigelsesindsatsens praksis

Indhold

 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling, dynamik og funktionsmåde
 • Relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik, globalisering, fleksibilitet og kvalifikationskrav
 • Teorier om arbejdsmarked og beskæftigelse
 • Forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen, f. eks samfundsøkonomisk, dokumentationsmæssig og kulturel