Gå til Videreuddannelse

Beskæftigelse og organisation

 • Type: Modul
 • Startdato: 16.03.2015
 • Kursusnummer: EH15-15007
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 29.05.2015
 • ECTS-point: 10

Formål

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i organiseringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet.

Læringsmål

Den studerende skal:

Viden:

 • have viden om og kunne reflektere over organiseringen, styringen og udviklingen af beskæftigelsessystemet i et teoretisk perspektiv
 • kunne forstå og reflektere over beskæftigelsesindsatsen i et teoretisk perspektiv og i forhold til forskellig praksis
 • have viden om aktører og professioner indenfor beskæftigelsesområdet og kunne reflektere over deres praksis

Færdigheder:

 • kunne beskrive, analysere og formidle praktiske og teoretiske problemstillinger vedrørende organiseringen og styringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet
 • kunne vurdere og anvende teorier, metoder og udviklingsbaseret viden med relevans for praksis på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsessystemet
 • kunne træffe og begrunde faglige beslutninger vedrørende beskæftigelse og organisation

Kompetencer:

 • kunne samarbejde mono- og tværfagligt med fagfæller og samarbejdspartnere indenfor og udenfor eget fagområde og på tværs af forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, herunder etiske dilemmaer
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, samt inddrage læring i egen professions faglighed, og i et tværfagligt perspektiv

Indhold

 • Arbejdsmarkedsmodeller og den danske aftalemodel - arbejdsmarkedets parter, overenskomster og tillidsmandssystem
 • Organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen i praksis og teori
 • Organisationsteori
 • Professionsteori
 • Moderniseringsprocesser
 • Arbejdsmarkedsovervågning; dokumentation og analyser af arbejdsmarkedet udvikling
 • Myndighed og leverandør/andre aktører