Gå til Videreuddannelse

Karrierevejledning af voksne - sådan motiverer og vejleder du forsikrede ledige

 • Type: Modul
 • Startdato: 27.03.2017
 • Kursusnummer: EH13-17013
 • Form:
 • Slutdato: 22.06.2017
 • ECTS-point: 10

Nyt forløb på vej til efteråret 2017

 

Vil du specialisere dig i voksnes valgmønstre, karriereveje og overgangssituationer?
Som led i implementeringen af Beskæftigelsesreformen giver STAR i 2017 et tilskud på 80 % af deltagerbetalingen – dette til medarbejdere i Jobcentre og A-kasser, der har forsikrede ledige som målgruppe.

Læringsmål:

Viden

 • Skal have viden om teorier og metoder der relaterer sig til karrierevejledning af voksne
 • Skal have viden om faktorer af betydning for voksnes karriereudvikling og –valg
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan forskellige voksnes livssituation kan påvirke deres valg- og udviklingsmuligheder

Færdigheder

 • Skal kunne anvende karrierevejledningsmetoder, der understøtter forskellige voksnes valg og valg- processer
 • Skal kunne analysere og vurdere voksnes læringsforudsætninger og karriereudviklingsmuligheder
 • Skal kunne formidle og begrunde egne teori og metodevalg og relatere disse til en konkret voksen- vejledningspraksis

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere forskellige teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes forudsætninger og vejledningsbehov
 • Skal kunne træffe begrundede valg af vejledningstilgange, der knytter an til forskellige voksnes res- sourcer, barrierer og behov

Indhold:

 • Teorier om karriereudvikling, -valg og- vejledning
 • Teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes ressourcer, barrierer og vejled- ningsbehov
 • Voksenuddannelsessystemet, dets struktur, indhold og muligheder
 • Livslang læring, realkompetencevurdering og voksenvejledning i forskellige kontekster
 • Voksnes karriereveje, overgangssituationer og valgmønstre
   

 

Praktiske informationer

Hvilken bedømmelsesform benyttes der?
Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg (6 sider) med intern censur
Undervisning
Al undervisning gennemføres som fremmødeundervisning efter nedenstående plan:
27.-28. marts 2017 kl. 9.00-15.00
19.-20. april 2017 kl. 9.00-15.000
1.-2. maj 2017 kl. 9.00-15.00
17.-18. maj 2017 kl. 9.00-15.00
24. maj 2017 Vejledning
9. juni 2017 aflevering
22. juni 2017 mundtlig eksamen