Gå til Videreuddannelse

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.04.2017
 • Kursusnummer: EH12-17710
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 31.05.2017
 • ECTS-point: 10

Indhold:

 • Den professionelle samtale og dens organisatoriske rammer
 • Kommunikationsteori, relationsteori og konfliktteori
 • Metoder og teknikker i beskæftigelsesorienteret vejledning og jobsamtaler, herunder borgerens ledigheds- eller sygefraværsforløb, myndighedsrollen etc.
 • Kommunikation og samarbejde imellem professionelle – skriftlig og mundtlig, etik i samarbejdet på tværs af fag og sektorer

Læringsmål:

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har indsigt i og forståelse for centrale kommunikationsteorier og metoder, herunder viden om central udviklings- og læringsteori
 • har viden om forskellige vejledningsmetoder
 • har viden om og forståelse for forskellige teorier og metoders praktiske konsekvenser for relationen i vejledningen
 • har viden om og forståelse for de organisatoriske rammer for afholdelse af samtaler og processer i borgerens ledighedsforløb

Færdigheder

 • kan anvende sin viden om professionelle samtaler til at arbejde målrettet og systematisk med borgeren
 • kan indgå i afklaringen af den lediges ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med borgeren
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, der knytter sig til samtalen med den ledige/borgeren

Kompetencer

 • kan omsætte forskellige vejledningsmetoder til forskellige målgrupper
 • har indsigt i og kan reflektere over egen rolle i forhold til borgeren og systemet
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i forhold til vejledningsopgaver