Gå til Videreuddannelse

Virksomhedsservice og jobformidling

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.04.2017
 • Kursusnummer: EH12-17706
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 31.05.2017
 • ECTS-point: 10

Indhold:

 • Virksomhedskonsulentens tværgående rolle og arbejdsopgaver i beskæftigelsesindsatsen
 • Virksomheders grundlæggende vilkår, rekrutteringsbehov og typiske rekrutteringsmetoder
 • Den proaktive virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt
 • Ordinær jobformidling, herunder international rekruttering og rekruttering på tværs af kommuner
 • Udsøgning, screening og andre metoder til at matche potentielle medarbejdere og virksomheder
 • De virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud, mentor, jobrotation, voksenlærlingeordning etc.)
 • Muligheder i mødet mellem virksomhed og ledige eller sygemeldte
 • Myndighedsrollen i virksomhedsarbejdet
 • Kontaktstrategier og kommunikation
 • Vejledning om CV og jobsøgning

Læringsmål:
Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:
Viden

 • har viden om og indsigt i virksomheders vilkår og behov
 • har viden om og forståelse for anvendelsen af metoder til rekruttering og matchning af ledige med virksomheder
 • har viden om, hvorledes virksomhedsrettede redskaber anvendes under hensyn til lovgivning, globalt og lokalt arbejdsmarked samt brancheforskelle
 • har viden om virksomhedskonsulentens professionelle rolle og det tværfaglige samarbejde

Færdigheder

 • kan anvende sine kompetencer til at etablere kontakt til og samarbejde med virksomheder
 • kan vejlede virksomheder i brugen af de virksomhedsrettede redskaber i overensstemmelse med lovgivningen
 • kan rekruttere og matche ledige borgere med lokale virksomheder
 • kan støtte og vejlede borgere om CV og jobsøgning

Kompetencer
kan samarbejde med virksomheder med udgangspunkt i de regler og tilbud, der findes på beskæftigelsesområdet
kan koordinere samarbejdet med forskellige aktører i en tværfaglig indsats
kan håndtere myndighedsrolle, vejlederrolle og rollen som virksomhedens rekrutteringskonsulent
kan tilegne sig ny viden på området

Bedømmelse:
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.