Gå til Videreuddannelse

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

 • Type: Modul
 • Startdato: 01.11.2016
 • Kursusnummer: EH12-16721
 • Form: Fuldtid
 • Slutdato: 04.01.2017
 • ECTS-point: 10

Indhold:

 • Jobcentrets funktion indenfor den samlede organisering af beskæftigelsesindsatsen
 • Den juridiske ramme for jobcentrets indsats
 • Introduktion til værktøjer i og dokumentationskrav til jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet
 • Borgerrettede samtaler i jobcentret
 • Jobcentermedarbejderens rolle som myndighedsperson

Læringsmål:

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har viden om og indsigt i baggrunden for den aktuelle beskæftigelsespolitik samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • har viden om og indsigt i jobcentrenes organisering og placering i beskæftigelsespolitikken
 • har viden om professionelle samtaler samt værktøjer og dokumentationskrav i beskæftigelsesindsatsen

Færdigheder

 • kan anvende sine handlekompetencer til at vurdere, hvordan der kan arbejdes systematisk med borgerrettede samtaler i forhold til forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen og i relation til lovmæssige dokumentationskrav og optimering af arbejdet
 • kan reflektere over egen praksis i forhold til afholdelse af samtaler, og argumentere for valg af metoder og teknikker
 • har forståelse for og kan anvende de forskellige værktøjer der kan/skal anvendes for at kunne dokumentere det lovpligtige arbejde i et jobcenter
 • kan reflektere over hvordan de forskellige værktøjer kan anvendes i forhold til egen praksis

Kompetencer

 • kan tilegne sig ny viden på beskæftigelsesområdet
 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver i jobcenteret