Gå til Videreuddannelse

Videnskabsteori og teorier om sociale forhold

 • Type: Modul
 • Startdato: 13.09.2017
 • Kursusnummer: EH10-17011
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 22.12.2017
 • ECTS-point: 10
 • Område: Børn og unge
 • Tidspunkt: Undervisning om onsdagen.
 • Sted: Kolding

Formål:

At den studerende:

 • bliver i stand til at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialt arbejdes praksis
 • opnår forståelse for sociale og samfundsmæssige forhold, der påvirker udviklingen af socialt arbejdes praksis
 • får kendskab til og forståelse for professionsrelevant forskning
 • kan reflektere over videnskabsidealer i en professionskontekst, samt magt og etik i relation til socialt arbejde.

Indhold:

 • Videnskabsteoretiske grundpositioner.
 • Videnskab, viden og refleksivitet.
 • Filosofi og Etik.
 • Sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik.
 • Sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af socialt arbejdes praksis.
 • Professionsrelevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer.

Læringsmål:

Viden

 • Opnå viden om videnskabsteoretiske grundpositioner.
 • Forstå udviklingen af socialt arbejdes kundskabsgrundlag og udvalgte videnskabelige teorier i relation til socialt arbejde.
 • Kendskab til professionsrelevant forskning.
 • Kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik.

Færdigheder

 • Beskrive og vurdere udvalgte videnskabsteoretiske grundpositioner, forskning og teorier om sociale forhold til analyse af konkrete problemstillinger i socialt arbejdes praksis.
 • Reflektere over magt og etiske dilemmaer i socialt arbejde.

Kompetencer

 • Håndtere videnskabsteoretiske problemstillinger og problemstillinger om samfundsmæssige forhold i socialt arbejdes praksis.
 • Håndtere filosofiske og etiske problemstillinger samt reflektere over magtperspektiver i socialt arbejdes praksis.