Gå til Videreuddannelse

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis, afsluttende modul i akutsygepleje

Dette modul er vinklet til akut sygepleje, og er den sidste modul i det samlede uddannelsesforløb for uddannelsen til akut sygeplejersker

 • Type: Modul
 • Startdato: 10.09.2018
 • Kursusnummer: EH08-18015
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 29.11.2018
 • ECTS-point: 10

Afslutningsmodul i akutsygepleje

Afslutningsmodul i Akutsygepleje er udarbejdet af en styregruppe under Danske Regioner
Version 1, 21. februar 2012 og i Region Syddanmark har man valgt, at uddannelsen også skal opfylde krav fra studieordning for modul: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.


Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Professionspraksis og sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til  konkret praksis – her akutsygepleje.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

Den studerende kan

 • demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
 • demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier

Færdigheder

Den studerende kan

 • anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis

Kompetencer

Den studerende kan

 • håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde udviklingsarbejde i praksis

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde