Gå til Videreuddannelse

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

 • Type: Modul
 • Startdato: 22.03.2017
 • Kursusnummer: EH07-17056
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 09.06.2017
 • ECTS-point: 5

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Lede og styre på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og kan reflektere over deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Indsamle og analysere empiri om politisk ledelse og styring samt relatere denne til egen ledelsesmæssig praksis
 • Udforme og gennemføre handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation mellem politik, strategi, drift og borger.