Gå til Videreuddannelse

Forandringsledelse

 • Type: Modul
 • Startdato: 23.03.2017
 • Kursusnummer: EH07-17040
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 09.06.2017
 • ECTS-point: 5

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Færdigheder

Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:

 • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil
 • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.