Gå til Videreuddannelse

Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelse

 • Type: Modul
 • Startdato: 07.02.2017
 • Kursusnummer: EH06-17070
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 16.06.2017
 • ECTS-point: 10

Læringsmål
Den studerende

 • har grundlæggende viden om samspil og kommunikation i et socio-kognitivt perspektiv, herunder viden om årsager til atypisk udvikling
 • har viden om supplerende, støttende kommunikationsformer, herunder viden om understøttende it-programmer
 • har færdigheder og metoder i relation til observation, analyse, vurdering, planlægning og iværksættelse af pædagogiske forløb og vurdering af disse
 • har kompetencer til dialogbaseret samarbejdende procesforløb i et relationelt perspektiv (familie, kolleger, flerfaglige samarbejdspartnere).

Indhold
Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, på grund af kognitive og/eller fysiske vanskeligheder.
For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder:

 • At de fleste skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale.
 • At de fleste har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget.
 •  At de fleste er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser - som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig kommunikation som muligt.

Der vil blive arbejdet med både den bagvedliggende kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, samt inddraget viden om støttende og alternative kommunikationsmuligheder.
Afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder, herunder samfundsmæssige, kontekstuelle og relationelle forhold
Relevante teorier og forskningsresultater om kommunikativ udvikling, herunder tidligt samspil, forhindringer for sprogudvikling, herunder relationelle og kognitive forhindringer.
Kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv i relation til deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, eventuel uddannelse, fritidsliv eller arbejde.
Metoder til observationer, informationsindsamling, beskrivelse, undersøgelser og evaluering som basis for systemiske indsatser i et henholdsvis innovativt og kompenserende perspektiv.
Arbejdsformer, metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til udvikling, habilitering og kompensation i forhold til vanskelighederne.
Relevant lovgivning på området.