Gå til Videreuddannelse

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl.

 • Type: Modul
 • Startdato: 02.02.2017
 • Kursusnummer: EH06-17042
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 16.06.2017
 • ECTS-point: 10

Læringsmål

Den studerende

 • har indsigt i teori og metode inden for flydende læsning, læseforståelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse
 • kan udvælge, begrunde og anvende metoder inden for vejledning vedrørende skriftsprog
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsundervisning og tilegnelse af flydende læsning samt læseforståelse i dansk og andre fag
 • kan observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning og vejlede ledelse og lærere om handlemuligheder.

Indhold

 • Teori og metode inden for flydende læsning.
 • Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier.
 • Teori om skriftsprogsudvikling i 4.-10. klasse.
 • Teori og metode inden for undervisning i skriftsprog i dansk og læseforståelse i andre fag i 4.-10. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
 • Teori og metode inden for kollegial vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser.
 • Teori og metode inden for observation af undervisning i dansk og andre fag i 4.-10. klasse.
 • Analyse og vurdering af forskellige læremidler til skriftsprogsundervisning i 4.-10. klasse.
 • Tekstlingvistik – herunder teksttyper og tekststruktur.