Gå til Videreuddannelse

Kursus for lærere og pædagoger i modtageklasser

  • Type: Kursus
  • Startdato: 04.09.2017
  • Kursusnummer: EH02-17013
  • Form: Fuldtid
  • Slutdato: 08.09.2017
  • Sted: Esbjerg

KURSUSDAG 1  og 2 - ANDETSPROGSDIDAKTIK OG –PÆDAGOGIK
Med afsæt i den aktuelle lovgivning om basisundervisning af tosprogede elever, vil du få inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i fagets kompetenceområder; lytte, tale, læse og skrive. Der vil på de to kursusdage være fokus på: De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning af tosprogede elever, God og effektiv sprogundervisning i modtageklassen, Andetsprogstilegnelse, Tosprogedes læringsvilkår og betingelser, Ordforråd og sprogforståelse, Modtageklassens særlige udfordringer for basisundervisningen, Markant faglig spredning og løbende udskiftning, Undervisningsdifferentiering.


KURSUSDAG 3 - KULTURMØDET
Der vil på kursusdagen være fokus på: Forældresamarbejde, den første samtale med eleven og elevens familie, flygtninges forhold til myndighederne, etablering af fællesskaber i modtageklassen og på skolen, inklusion og anerkendelse i en mangfoldig kontekst, Inkluderende læringsmiljøer, klasseledelse, styrkelse af elevens personlige og sociale kompetencer, dansk skolekultur og socialisering.
 

KURSUSDAG 4 - LÆREMIDLER OG TILRETTELÆGELSE AF UNDERVISNINGEN
Der vil kursusdagen være fokus på; læremidler til undervisningen i modtageklassen i forhold til læsning på andetsproget, spil, leg og billeder, udvikling af undervisningsmateriale, kommunikativ undervisning.
Tilrettelæggelse af spændende og virkningsfuld undervisning i modtageklassen, der fremmer tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling, læreren som sproglig rollemodel, den sprogudviklende samtale i klassen.

KURSUSDAG 5 - SAMARBEJDE OG UDSLUSNING, SAMT BELASNINGSREAKTIONER
På denne kursusdag vil der være fokus på samarbejde på tværs af skoler, udslusning og programscreening/sproglig evaluering for basisundervisning (materiale til vurdering af hvornår eleven skal overgå til almindelig undervisning).
Samarbejde på tværs af modtageklasser og videndeling.
Tværfagligt samarbejde med PPR, dagtilbudsområdet, familiekonsulenter m.fl. Konfliktløsning, traumer, kriser, belastningsreaktioner og PTSD som følge af krig og flugt, familiens udfordringer i mødet med det danske samfund.