Gå til Videreuddannelse

Sundhedsseminar - Brugerinddragelse, patientinvolv

Tilmelding til seminaret sker via dette link https://ucsyd.nemtilmeld.dk/126/

Bevægelsen i retning af et mere patient- og borgerorienteret sundhedsvæsen har efterhånden stået på i nogle år. Der er iværksat og iværksættes en række initiativer, som kommer til udtryk på ganske forskelligartede måder. Tendensen dækker over fænomener som bedre mulighed for patientens deltagelse i den kliniske beslutningsproces, bedre forståelse for patientens perspektiv i behandlingsforløbet, bedre udnyttelse af borgernes ressourcer i hjemmet, samskabende udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, brugerinddragelse i forskning.


Ved seminaret udforskes fænomenet inden for forskellige områder af moderne sundhedspraksis. Det belyses hvilke nye muligheder bevægelsen giver for borgere, udvikling af praksis og for sundhedsfaglig professionsudøvelse. Ligesom det diskuteres, om der er tale om en samlet tendens eller en række bevægelser som på trods af den tilsyneladende lighed nogle gange er i konflikt med hinanden.

Hør
• Lene Romer Halby, patient
• Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør ved Sydvestjysk Sygehus
• Helle Johannesen, professor ved SDU
• Keld Thorgård, forskningschef ved UC SYD

Program
Mandag d. 15. maj 2017, kl. 10.00-13.30

kl. 10.00
Velkomst
v/ Keld Thorgård, forskningschef, UC SYD og Heidi Have, institutchef for Sundhedsuddannelserne, UC SYD

kl. 10.20
Ledelse af det patientrettede sygehus
Hvilke udforinger stiller bevægelsen mod et mere patientrettet sundhedsvæsen til ledelsen af et sygehus? Og hvilke dilemmaer oplever man som sygehusledelse ved et mere patientrettet sundhedsvæsen? Hvad har direktionen på Sydvestjysk Sygehus gjort for at understøtte bevægelsen – er der ændret på hospitalets styringsparadigme og hvilke krav stiller den nye tilgang til de øvrige ledelsesniveauer på sygehuset? 
v/ Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus

kl. 10.50
Google patienter
– ved de alt, og hvordan får vi som sundhedspersonale vores faglighed bragt i spil?

v/ Lene Romer Halby, patient

kl. 11.45
Frokost

kl. 12.15
Patienter som kilde til viden
Der arbejdes aktuelt på mange fronter for at give patienter og borgere en større og mere aktiv rolle i sundhedsarbejdet. Patientinddragelse og borgerdeltagelse er nogle af de begreber, der i dag med stor hyppighed dukker op i forskning og praksisudvikling. Inddragelsen og deltagelsen kan imidlertid knytte sig til flere dimensioner. I dette oplæg diskuteres det, hvilken viden patienterne/borgerne bidrager med til det sundhedsfaglige arbejde.
v/ Keld Thorgård, ph.d. og forskningschef, UC SYD

kl. 12.45
Brugerinddragelse eller partnerskaber mellem forskellige typer af brugere
I de senere år har begrebet ’brugerinddragelse’ bredt sig som en steppebrand i den offentlige retorik om det danske sundhedsvæsen. Men ved vi overhovedet hvad begrebet indebærer, og hvem disse brugere er? I dette oplæg præsenteres forskellige modeller for brugerinddragelse med en spændvidde fra høflig forespørgsel om patienternes holdninger til radikal ændring af magtforhold i sundhedsvæsen og sundhedsforskning. Der lægges op til en drøftelse af mål og midler vedrørende brugerinddragelse i relation til sundhed i Danmark.
v/ Helle Johannesen, professor, Institut for Sundhedstjeneste Forskning, SDU

kl. 13.15
Opsamling og afsluttende diskussion
Hvad er lektien i forskning, uddannelse og praksis? 

Tilmelding til seminaret sker via dette link https://ucsyd.nemtilmeld.dk/126/