Gå til Videreuddannelse

Forskningsseminar: Empirisk dannelsesforskning - muligheder og grænser mellem teori, empiri og praksis

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 9.00 til onsdag d. 5. april 2017 kl 15.00

UC SYD sætter fokus på den teoretisk og empirisk orienterede dannelsesforskning for at se på dens muligheder og perspektiver.

På hvilken måde kan almenpædagogikken bidrage til udvikling af pædagogiske handlingsformer gennem egne empiriske studier? Hvad kan den empiriske forskning lære af almenpædagogikken og dannelsesteorien, og hvordan er samspillet mellem teori, empiri og praksis inden for den pædagogiske fænomen- og problemverden?


Oplægsholdere
Prorektor, Dr.pæd. Alexander von Oettingen, UC SYD
Prof. Dr.phil. Dietrich Benner, Humboldt Univeritet
Prof. Dr. phil. Michael Uljens, Åbo Akademi University
Prof. Dr. phil. Herner Sæverot, Høgskolen Bergen
Prof. ph.d. Lene Tangaard, Ålborg Universitet
Docent, ph.d.Thomas Illum Hansen, UCL

Få inspiration og viden fra sessions med
Forskningschef, ph.d. Andreas Rasch-Christensen, VIA
Docent, ph.d. Thomas Albrechtsen, UC SYD
Lektor, ph.d.stud. Leo Komischke-Konnerup, UC SYD/AAU
Lektor, ph.d. Merete Wiberg, DPU/AU
Lektor, ph.d. Ane Qvortrup, SDU
Lektor, ph.d.Tina Bering Keiding, AU
Konsulent, ph.d. stud. Rasmus Kolby, DPU/Højskolen

Målgruppe
Forskere på skoleområdet fra universiteter og professionshøjskoler, undervisere fra universiteter og professionshøjskoler, skolefolk og konsulenter fra kommuner og andre med interesse for forskning på skoleområdet.

Program
Se under Dokumenter og links 
 

Tilmelding til forskningsseminaret sker via dette link: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/78/