Gå til Videreuddannelse

Temadag for lærere i modtageklasser

  • Type: Kursus
  • Startdato: 21.02.2017
  • Kursusnummer: EH01-17002
  • Form:
  • Slutdato: 21.02.2017
  • Sted: Esbjerg

Formål
At lærere og pædagoger får viden om de forskellige udfordringer, der er i forbindelse med arbejdet med elever i modtageklasser.

Indhold
På temadagen vil der være indlæg om forskellige aspekter af arbejdet med flygtningebørn, såsom andetsprogstilegnelse, forældresamarbejde, inkluderende læringsmiljøer, traumer, tværfagligt samarbejde.

Udbytte
Få viden og indblik i de forskellige udfordringer der er i arbejdet med elever i modtageklasser.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i modtageklasser