Gå til Videreuddannelse

Fyraftensmøder om modtageklasser

  • Type: Kursus
  • Område: Modtageklasser
  • 18.01.2017
  • Tilmeldingsfrist:  18.01.2017

Fyraftensmøde om etablering af fællesskaber og trivsel i modtageklassen.

Der sættes på mødet fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan skabe et inkluderende og anerkendende læringsmiljø i modtageklassen.

Formål
At lærere og pædagoger i modtageklasser får indblik og viden omkring inkluderende læringsmiljøer i modtageklasser, og hvordan lærere og pædagoger kan tilrettelægge pædagogiske indsatser som støtter elevernes læring.

Udbytte
Få viden om og inspiration til arbejdet med etablering af fælleskaber i modtageklassen, samt mulighed for videndeling.